skip to Main Content

01 02

Rekening uit 1863 van Johann Diedrich aan Baron van Heeckeren van Wassenear van Huize Twickel bij Delden.